Røldal- og Haukelitunnelene klar for sjekk

Vestlandstunnelene sjekkes grundig hvert femte år. Tokagjelet er nylig utbedret. Nå står Røldal og Haukeli for tur.