Svikter forskningen

Ikke siden 1985 har vi brukt mindre på forskning og utdanning i Norge.