Råkjørte BMW i 160 km/t

I 160 km/t suste han innover Haakonsvernveien. Ikke stoppet han for politiet, og ikke hadde han førerkort.