Vestlandsregion utan hovudstad

Ein Vestlandsregion av fleire fylke må ha eit regionting vald gjennom direkte val, men ingen hovudstad.