• OVERSIKT: En av Osters tre kapteiner, Magne Angelskår fra Hjelmås, holder kontroll med begivenhetene fra styrehuset.<p/>FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Torgdag med nyrestaurert D/S Oster

En ferdig restaurert D/S Oster, tørrfisk og sveler, rømmegrøt og kiper. Søljer og stakker. Trekkspill, losjakker og vadmel: Det er duket for Torgdag.