Lærarane skal få karakterar

Elevane skal få seie si meining om lærarane si undervisning, kor godt dei er førebudde og om dei kjem presis til timane.