180 millionar kroner frå staten til Hardangerbrua

Statens vegvesen held av inntil 180 millionar statlege kroner for å tryggja finansieringa av Hardangerbrua