Felles front mot ja-byrådet

40 velforeninger har nå sluttet seg til opprøret mot ja-byrådet. Første mål er å få reist et innbyggerinitiativ i bystyret.