Underslo mobiltelefonar

Den 28 år gamle ekspeditøren i elektronikkforretninga dreiv stor butikk på si' med arbeidsgjevaren sine varer.