- Urettferdige forskjeller på SFO

— Forskjells-Norge, sier Utdanningsforbundet. - Lokaldemokrati, mener utdanningsministeren om de store variasjonene i SFO-prisene.