Både høyere takster og flere bommer

Bompengestriden i Bergen kan ende med flere bomstasjoner i Fana, og litt høyere takster.