Nye firefeltsveier landet rundt

Innen utgangen av 2009 skal du kunne kjøre på en sammenhengende firefelts vei fra Tønsberg til Göteborg.