Kunnskap skal gje arbeid i Sogn

Hydro Aluminium og Connect Norge skal samarbeide for å få kunnskapsarbeidsplassar til Sogn.