Front-mot-front-krasj i Samnanger

En person ble skadd da to varebiler kolliderte mellom Tysse og Eikedalen i ettermiddag.