Enormt sprik i sykehjemstandard

Avstanden mellom de "beste" og de "dårligste" sykehjemmene er svært stor. Ikke bare på fysisk standard, men også på kvaliteten på omsorgen, slik de pårørende vurderer det.