Verdens største synål

Om det er 11. september som skremmer, vites ikke. Men verdens høyeste hus får i hvert fall et hull på toppen som er stort nok til at et passasjerfly kan fly igjennom.