Halve Bergen er skog

Bergen består for det meste av skog og fjell. Kartlegging av det biologiske mangfoldet i Bergen viser at 11 plantearter står i fare for å bli utryddet.