- Barnevernet fikk flere trusler før i tiden

Ansatte i Barnevernet fikk mange flere voldstrusler før i tiden enn i dag. - «Jeg skal drepe deg», sa de den gang. Nå truer de med advokat, sier Svanhild Alver, barnevernsjef i Bergenhus.