Dyre barnehager gir lange barnehagekøer

Bergen bruker aller mest på barnehage av storbyene, men får minst barnehage igjen for pengene. Resultat: Lange barnehagekøer.