Ordførarstim til Oslo for å pressa fram bru

Sju ordførarar frå Hardanger, Voss og Bergen dreg torsdag til Samferdselsdepartementet saman med fylkesvaraordføraren for å leggja inn eit godt ord for Hardangerbrua.