Frykter at boss havner i naboens spann

Strekkoding og veiing av boss fra private kan føre til misbruk av hyttecontainere og forsøpling i naturen, mener Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM).