• (1/2)
    KLANG-KLANG: De solide boltene som holder teltbardunene fast krever stor sleggekraft.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG

Sim sa la sirkus

Torsdag reiste det seg en hel liten landsby på Nygårdstangen. 64 kjøredoninger i beskyttende ring rundt Cirkus Meranos enorme telt. På en-to-tre. Ta-ta-ra-taaa!