Forslår å dela Sotra

Medan andre snakkar om å slå saman kommunar vil lokalpolitikar frå SotraLista, Jan Estensen, dela Sotra i to.