Arkitektonisk kraftsenter

Vet man ikke bedre, tror man kanskje det er en reklame som er malt på siloveggen ute i Sandviksveien. Bergen Arkitekt Skole, står der. Ja vel. Men ikke i en silo?