Keiserens konsoliderte klær

Det var ein gong eit museum. Ikkje så veldig stort. Eit ganske lite museum, faktisk.