TV-aksjon får ikke kartmonopol

Også den kristne innsamlingsaksjonen Aksjon Håp kan få tilgang til kommunens detaljerte rodekart.