Rekkehus skal rives

I dag vedtar politikerne at flere rekkehus på Lilletveit må rives. Huskjøper Jan Bjelland håper dette ikke rammer huset han har kjøpt.