Dramatisk utsetjing av Sotrasambandet

Ferdigstillinga av Sotrasambandet kan i bli utsett til 2020. Og stopper Lidl bussfeltet?