Held orientering hemmeleg

Helse Førde kan ha gitt Helse Vest ukorrekte opplysningar om innkjøpssaka i Lærdal. Det stadfestar no Helse Vest sjølv.