Slakter utvekslingsprogram

Slett informasjon, manglende oppfølging, sviktende kvalitetskontroll. Anette Løland (17) feller en hard dom over utvekslingsorganisasjonen EF etter et år i New Zealand.