29 kroner for ein vaffel

Turistane som kjem til Flåm må grave djupt i lommeboka for å stagga svolten.