Fysisk flinke barn blir populære

Barn som er fysisk flinke har det bedre sosialt. God motorikk som barn gir bedre mental helse som voksen. Barns fysiske fostring bør starte allerede i barnehagen.