Fra tørrfisk til boliger og pub

Friske krefter legger nye planer for tørrfiskkatedralen på Maaseskjæret. Den verneverdige sjøboden kan bli boliger og skjenkested.