• NYANSER. Professor Anders Chr. Gogstad presenterer sammen med historieprofessor Ole Kristian Grimnes og redaktør Kjartan Rødland en rekke enkeltskjebner på begge sider under krigen i Norge.<p/>FOTO: KNUT STRAND

Inn i krigens enkeltskjebner