Om å utrydde det farlige

Tigere er et hett diskusjonstema i India for tiden. Dette skyldes at bestanden har minket, selv om det på 70- og 80-tallet ble opprettet 66 nye nasjonalparker og 421 dyrereservater.