Fryktet senter skulle rase

Nesttunsenteret sto i fare for å kollapse på grunn av flommen i dag. Nå er faren over.