Ras mot boliger tar flest liv - veisikring får mest penger

Ni av ti som mister livet i skredulykker gjør det etter skred i bebygde strøk. Likevel har rassikring langs veiene blitt prioritert, ifølge NGU.