- Oslo bør gi fra seg makt

Syv av ti nordmenn mener at regjeringen og Stortinget bør overføre en del av sin makt til kommunene og fylkene. Seks av ti ønsker å beholde tre politiske nivåer, som i dag.