Andre gasslekkasje på tre år

For andre gang på tre år har det lekket ut eksplosjonsfarlig gass ved Haukeland universitetssykehus. Ledelsen forberedte full evakuering.