Jordmor jobba gratis

Sidan 1995 har jordmora i Gulen kommune jobba minst 1.500 timar utan betaling. På dei ti åra skal ho ha tapt rundt 200.000 kroner. Men ho får berre etterbetalt det ho har jobba dei tre siste åra.