Erstatter skolegudstjeneste med lære om kristen jul

Som alternativ til skolegudstjeneste må sønnene til Anniken Alsos lære om kristen jul i klasserommet på Ågotnes skole. Det mener hun bryter med den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Publisert Publisert

KRITISK: Anniken Alsos etterlyser religionsnøytrale opplegg til de barna på Ågotnes skole som ikke går på skolegudstjeneste. Foto: Rune Sævig

  1. Leserne mener

– Jeg tror på kunnskap og håper at mine barn skal vokse opp og alltid søke etter ny viten. Da må de tidlig lære seg evne til kritisk refleksjon. Derfor mener jeg skolen skal være religionsnøytral, sier Anniken Alsos.

Torsdag var det julegudstjeneste i Landro kirke for elevene på Ågotnes skole. De elevene som ikke ønsker å delta på denne, får være med på et alternativt opplegg.

Siden 2014 har Anniken Alsos prøvd å få skoleledelsen til å endre på det alternative tilbudet som i flere år har hatt temaet «julen som kristen høytid».

Gode alternativ

Ifølge Utdanningsdirektoratet kan en gudstjeneste ikke være en del av undervisningen i KRLE-faget. Dette ble klart etter at Norge i 2007 ble dømt av den Europeiske menneskerettighetsdomstolen til å endre innholdet i faget.

Med bakgrunn i dette mener Alsos at det alternative opplegget for elevene heller ikke kan være en del av slik undervisning.

– Det finnes veldig mange fine tema som elevene kunne hatt utbytte av. Det kan for eksempel være folkeeventyr, førkristne tradisjoner, tradisjoner i flere ulike religioner og diskusjoner rundt det å gi, sier hun.

Les også

Nå blir det «julegudstjeneste» uten forkynnelse og bønn

Alsos understreker at hun gjerne tar sønnene sine med i ulike kirker og snakker med dem om ulike trosretninger. Men hun ønsker ikke at det skal være forkynning med en prest til stede.

– Hører ikke hjemme

– Jeg ønsker at sønnene mine skal slippe å få kristendommen under huden gjennom skolen. Personlig tro hører ikke hjemme i undervisningen, understreker hun.

I år er det 29 av 331 elever på Ågotnes skole som har meldt seg på det alternative opplegget. De fleste av disse tilhører andre religioner enn kristendommen, ifølge rektor Eigil Nødtvedt.

– Vi ønsker at det alternative tilbudet skal være så likt som mulig den generelle kultur -og tradisjonsformidlingen som skjer på gudstjenesten. På den måten lærer elevene det samme uten at de må delta i religiøs praksis i kirken, sier han.

Rektoren mener det vil være galt å endre innholdet fordi alle elever har krav på den samme undervisningen. Han understreker at de ikke lenger argumenterer med at opplegget er en del av KRL-faget.

– Det var en feil som vi har lært mye av. Nå er opplegget en del av den samme formidlingen som skjer i kirken, men uten bønn og salmesang, sier Nødtvedt.

Les også

Solberg: – En unnlatelsessynd å ikke tilby skolegudstjenester

– Provoserende og demonstrativt

Pressesjef i Human-Etisk Forbund Jens Brun-Pedersen mener det alternative opplegget på Ågotnes skule er provoserende.

– Her sier foreldre nei til religiøse handlinger i et trossamfunn, og tilbys en alternativ innføring i det de sier nei til. Dette virker provoserende og demonstrativt fra skolens side, sier han.

På samme måten som Anniken Alsos mener han at opplæring i hva kristne legger i julefeiringen bør legges til ordinær undervisning i KRLE-faget.

– Skolemyndighetene er klare på at alternativet til gudstjenesten skal være likeverdig. Det bør være fullt mulig å lage et arrangement som for eksempel inneholder elementer fra flere religioner, og samtidig gir en følelse av varme og hygge, sier Brun-Pedersen.

Human-Etisk Forbund får i desember mange henvendelser fra foreldre som ikke ønsker at barna deres blir med på skolegudstjenesten. Mange lar likevel barna bestemme fordi de ikke ønsker stigmatisering av sine barn.

– Vi mener det er uverdig av den norske fellesskolen å sette foreldrene i en slik situasjon, sier Brun-Pedersen.

Publisert