• BOSETTERMANNEN: Fylkesmann Lars Sponheim får nå ansvar for å bosette flyktninger i Hordaland. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

Fylkesmannen får ansvaret for flyktningene

Statsråd Solveig Horne tror Lars Sponheim vil gjøre en bedre jobb med bosetting av flyktninger i Hordaland enn hennes eget direktorat.