NHO-Bernander vil ha køprising i Bergen

— Jeg vil hilse til Bergen og si at køprising er et effektivt og nødvendig tiltak for å frigjøre kapasitet på veiene, og få frem varer og gods. Det sier NHO-sjef John G Bernander til BT

TILHENGER: John G. Bernander.
  • Terje Valestrand
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

I går la Næringslivets Hovedorganisasjon frem sine krav til neste Nasjonal transportplan (NTP) som regjeringen nå jobber med. NHO har store ambisjoner for fremtidens transport i Norge. De er utålmodige, og de er villig til å bruke kontroversielle metoder, som køprising og mer bompenger, men også større grad av privat finansiering.

— De store prosjektene på vei og jernbane som myndighetene vil bruke 35 år på, vil vi ha unna på 20 år. Og de tyngste løftene bør gjøres tidlig i perioden, sa Bernander til en forsamling av bedriftsledere og politikere fra hele landet.

Venter på Bergen

Mandag avviste bystyreflertallet (H, KrF, Frp) i Bergen nok en gang å innføre køprising i byen. Det hadde både den tidligere nestlederen i Høyre, Bernander, og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) notert seg. Begge er for å bruke køprising for å redusere trafikk og bedre miljøet.

Les også

Kraftig økning i bompengene

— Hva betyr vedtaket i Bergen for avtalen om belønningsmidler til 550 millioner kroner, som er inngått med staten?- Nå venter vi til den 31 januar, sier Kleppa. Det er fristen Bergen og Hordaland har til å levere en rapport om hvilke tiltak som er vedtatt for å redusere bilbruken inn til byen. De to partene inngikk en avtale om dette i juni.

— Så i løpet av februar skal Bergen får et svar, mer kan jeg ikke si i dag, svarer statsråden.

Dette vil de ha

NHO har laget en fyldig rapport de kaller Samferdselsløftet, om hvilke prosjekter de mener bør bygges ut her i landet, i de nærmeste årene. Den er delt inn i regioner. På Vestlandet er ny jernbaneterminal i Bergen, ny togtunnel til Trengereid og flere krysningsspor på Bergensbanen prioritert.

— Hurtigtog er en drøm, og la det forbli det, sa Bernander, nærmest med et fnys.

Av veiprosjekter satser NHO på fergefri Kyststamvei, Arnatunnel for biler, Nyborg-Klauvanestunnelen og nytt Sotrasamband. De vil også bygge en tunnel under Sognefjellet, for å sikre en helårs øst-vest-forbindelse, særlig av hensyn til næringslivet i Sogn og Fjordane.

Publisert: