• Veisalt.jpg FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Dreper innsjøer med veisaltet

Flere vann på Vestlandet er sterkt forurenset.