• OPPUSSINGSOBJEKT: Det er ikke så greit å møte motgående trafikk på veien ved Stamnes og Eidslandet i Vaksdal kommune. Store deler av fylkesveinettet i Hordaland trenger desperat en oppgradering. FOTO: BENTE BOGE

Dette er BT-lesernes skrekkveier

Halvparten av fylkesveiene i Hordaland er i dårlig stand. Her er noen av dem.