• TRUET ART: Bergnebb er en av de mest kjente leppefiskene. Nå foreslås sterke begrensninger i fisket. FOTO: STEIN MORTENSEN

Foreslår leppefiske bare hvert tredje år

Havforskningsinstituttet vil ha strengere regler for leppefiske. Nå foreslås å dele kysten inn i soner der det vekselvis kun er åpent for fiske hvert tredje år.