Byrådet skal fjerne halvparten av vedovnene

Byrådet setter av 50 millioner kroner til en ekstraordinær innsats på panteordningen for gamle vedovner. Samtidig varsler de forbud om noen år.

BYTTER UT: Ordningen med panteordning for gamle vedovner mer enn tidobles. Kommunen bruker rekordoverskudd til å sette av 50 millioner kroner til ordningen. Klimabyråd Julie Andersland (V) tror potensialet er stort. EIRIK BREKKE

Kommuneøkonomien går så det griner, i alle fall i forhold til hva man hadde budsjettert for i 2016. Noe av overskuddet fra fjoråret vil de bruke til å bli kvitt gamle, forurensende ovner.

Dette er blant kildene til forurensingen som forpester byluften i Bergen, sammen med biltrafikken. I fjor fikk 380 personer innpass på kommunens panteordning, som gir deg 5000 kroner dersom du bytter ut din gamle vedovn.

Tror på etterspørsel

Til tross for at byrådet satte av fire millioner i 2017, en dobling av ordningen, tok det bare tre timer før årets liste var fulltegnet. Nå svarer klimabyråd Julie Andersland med mer enn en tidobling: 50 millioner kroner skal brukes på panteordningen, noe som kan bidra til å bytte ut 10.000 ovner.

– Nå blir det gode muligheter for dem som ønsker å bytte ovnen sin. Det er et stort potensial for dette i Bergen, og vi har aldri hatt en så stor pott som dette, sier Andersland.

Hun tror det er mange flere enn dem som har fått tilsagn som ønsker dette. Mange ender opp på venteliste, og byråden tror flere ikke får med seg ordningen før den er fullbooket. Byråden ser for seg å gjennomføre flere runder i år for at flest mulig skal få med seg panteordningen.

Dersom de ikke får brukt opp alle pengene, vil disse spares til senere.

– Restbeløpet kan bli med videre.

Avventer forbud

Brannvesenet har beregnet at det finnes rundt 25.000 gamle vedovner i Bergen. Skal alle disse byttes ut ved hjelp av panteordningen, må byrådet hoste opp minst 75 millioner kroner til.

Flere har den siste tiden tatt til ordet for å innføre et forbud mot bruk av gamle vedovner. MDG, Høyre og brannvesenet i Bergen er blant dem som støtter dette. Andersland sier de skal legge frem en sak om panteordningen for bystyret snart, hvor de vil vurdere å foreslå forbud.

– Men det er ikke aktuelt før tidligst i 2020. Bergenserne må få muligheten til å bytte ut ovnene sine først.

– Hvis dere ikke øker panteordningen enda mer, vil mange ikke få anledning til å benytte seg av panteordningen når de skal bytte ovn?

– Mange har jo byttet ut ovnene sine utenom panteordningen til kommunen. Sånn vil det alltid være, svarer Andersland.

Har kapasitet

Blant dem som jubler over vedtaket er daglig leder i Smart Varme, Tommy Gjørøy.

– Vi synes det er helt fantastisk at de begynner å ta dette seriøst. Det er på tide at det kommer litt ekstra i denne potten. Slik det var tidligere, med to millioner, var det altfor lite om en skulle fått skiftet ut ovnene. Dette vil hjelpe veldig på svevestøvproblematikken.

Gjørøy sier de bytter ut rundt 300 ildsteder i året, men at kapasiteten er mye større.

Asgeir Vikhagen er daglig leder for det største selskapet for ovnbytte i Bergen, Varme As. Han sier de vil ha kapasitet til å ta unna det som kommer av bestillinger.

– Vi må eventuelt hyre inn ekstra kapasitet på monteringen.

– Kan man bytte ut 10.000 ovner på ett år?

– Det er et veldig høyt tall. Det fornuftige vil være å ha den ordningen over tid. Det er nok ikke realistisk å ta alt på ett år.

Kan få «gratis» ny ovn

I motsetning til sin kollega, har ikke Vikhagen tallet for hvor mange ovner de bytter ut i snitt gjennom et år, ut over at det er betydelig flere enn de 300 Smart Varme bytter.

Martin Apenes i bransjeforeningen Norsk Varme, opplyser at det i Norge selges mellom 60.000 og 90.000 ovner hvert år.

– Så dette er en anseelig mengde ovner på det norske markedet. Jeg tror likevel ikke det skal være noe problem å få produsert og levert så mange ovner, sier Apenes.

Han sier at byrådets beslutning er kjempegode nyheter, både for bransjen og bergenserne.

– Ny ovn koster fra 5–6000 kroner og oppover, så man kan få dekket mye inn med panten, sier han.