• BERGENSPRODUSENT: - Nesten all filmstøtte frå Norsk filminstitutt hamnar i Oslo. Skal ein styrkje norsk film, er det viktig å byggje opp under fleire sterke miljø i andre regionar også, seier produsent Maria Ekerhovd. Her saman med Bjørn Sundquist i papp. FOTO: Jan M. Lillebø

Støttekronene som kickstarta karrieren

Nesten alle kulturfolk er avhengige av økonomisk støtte for å lukkast. Her fortel Leif Ove Andsnes, Maria Ekerhovd, Alan Lucien Øyen og Silja Sol om kva deira første støttekroner hadde å seie.