• RYDDA: Snøskredet som gjekk over E39 var rundt 50 meter langt og dekte vegen med 2-4 meter. FOTO: STATENS VEGVESEN

E39 opna igjen etter snøras

Det er framleis rasfare i området - men hovudvegen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland er open igjen.