• saksmengdeHR.jpg

Rekordlavt antall saker i Høyesterett i 2014

Trivielle saker har måttet vike for de mer prinsipielle og rettslig tvilsomme